Báo động sang chấn tâm lý ở giới trẻ

Trẻ em, người vị thanh niên và người trẻ tuổi do kinh nghiệm sống chưa nhiều, chưa có khả năng giải quyết căng thẳng. Đặc biệt, việc chạy theo trào lưu, bắt 'trend' một số hành vi tiêu cực trên mạng xã hội đã làm tăng nguy cơ sang chấn tâm lý, tự hủy hoại chính mình ở một bộ phận giới trẻ trong thời gian qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-dong-sang-chan-tam-ly-o-gioi-tre-121879.htm