Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26.9.2022

    Đại Biểu Nhân Dân
    442 liên quanGốcHậu Giang

    Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26.9.2022 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ và TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng tỉnh Hậu Giang kinh phí nâng cấp, sửa chữa 2 tuyến giao thông nông thôn.

    Thực hiện: Hà An - Hoàng Long - Hương Quỳnh - Xuân Sơn

    Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-26-9-2022-i301691/