Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai bị kỷ luật Đảng do liên quan đến AIC

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để các chủ đầu tư có những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm trang thiết bị liên quan đến công ty AIC.

Ngày 19-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã có thông cáo báo chí về việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thảo luận và nhận thấy Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Tỉnh ủy và của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai xem xét xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016. Ảnh: TU

Cụ thể, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để các chủ đầu tư có những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC cung cấp.

Một số dự án/gói thầu có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2011 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ luật theo Điều 4, Quy định 69/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Liên quan đến vi phạm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 có trách nhiệm của 18 đảng viên. Trong đó, hai đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo UBKT Trung ương xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua xem xét kết luận có 13 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật (một đảng viên đã bị khai trừ ra khỏi Đảng nên không xem xét thi hành kỷ luật); ba đảng viên có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai đảng viên. Gồm ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mai Xuân Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 10 đảng viên. Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ luật theo điều 4, Quy định 69/2022 của Bộ Chính trị nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với 10 đảng viên nêu trên.

Đối với vi phạm, khuyết điểm của các đảng viên có liên quan trong việc quản lý Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Đinh Thị Giang, cựu Phó Bí thư Đảng đoàn, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định đối với ông Hồ Văn Điềm, cựu nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cựu Bí thư Đảng đoàn, cựu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Trung Tường, cựu Huyện ủy viên, cựu Bí thư Chi bộ Văn phòng UBND huyện, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai do bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến vi phạm xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ia Grai.

LÊ KIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-can-su-dang-ubnd-tinh-gia-lai-bi-ky-luat-dang-do-lien-quan-den-aic-post786500.html