Bắc Kạn bảo tồn đa dạng sinh học

Bắc Kạn là địa phương có hệ thống sinh thái đa dạng và phong phú. Việc thực hiện các biện pháp bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nhằm bảo vệ và phát triển các loài thực vật và động vật quý hiếm.

Bắc Kạn có 05 hệ sinh thái là nơi cư trú của hơn 1.790 loài thực vật, 84 loài thú, 314 loài chim, 69 loài lưỡng cư - bò sát, 1.091 loài côn trùng, 109 loài cá… Đặc biệt, trong đó xác định được 213 loài động, thực vật quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao. Do đó, tỉnh luôn quan tâm đến các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững Vườn quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.

Những biện pháp này, kết hợp với triển khai các cơ chế, chính sách của Nhà nước tới cộng đồng địa phương và các tổ chức bảo tồn môi trường đang từng bước giúp Bắc Kạn bảo vệ và thúc đẩy đa dạng sinh học một cách hiệu quả.

Đa dạng các hình thức bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học tại VQG Ba Bể.

Tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: Thành lập 07 cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học tại các Khu bảo tồn: Vườn thực vật Ba Bể với diện tích 20ha, Trung tâm Cứu hộ và bảo tồn, phát triển sinh vật với diện tích 2,55ha, Bảo tàng thiên nhiên với diện tích 0,5ha thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể; Vườn thực vật Lũng Lỳ với diện tích 7,13ha, Vườn ươm Kéo Nàng với diện tích 2ha thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc; Vườn thực vật với diện tích 220ha, Trung tâm bảo tồn Du Sam diện tích 1ha thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ; xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn; khai thác hợp lý tiềm năng du lịch của các khu bảo tồn để phát triển du lịch./.

Đình Văn - Ngọc Hiển

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/bac-kan-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-post63592.html