Bắc Hà phát động Phong trào thi đua 'Chung sức xây dựng nông thôn mới' năm 2024

Sáng 23/2, tại thôn Túng Súng, xã Lùng Phình, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Ban Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa huyện Bắc Hà tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua 'Chung sức xây dựng nông thôn mới' và Phong trào thi đua 'Thực hiện Nghị quyết 10 về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa' năm 2024.

 Quang cảnh Lễ phát động.

Quang cảnh Lễ phát động.

Dự Lễ phát động có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Hà; thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa huyện; cán bộ, nhân dân xã Lùng Phình.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động.

Năm 2024, huyện Bắc Hà phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); bình quân tiêu chí xã NTM hoàn thành đạt 13,94 tiêu chí/xã, không còn xã hoàn thành dưới 10 tiêu chí; có thêm 5 thôn đạt chuẩn thôn NTM và 3 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 74 triệu đồng/ha; mỗi xã tăng tối thiểu 2 mô hình, gương điển hình phát triển kinh tế nông nghiệp giỏi; chuyển đổi 290 ha cây trồng hiệu quả thấp sang cây trồng hiệu quả cao; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,3%...

Người dân địa phương tham gia Lễ phát động.

Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra, huyện Bắc Hà phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết 10 của BTV Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa” năm 2024 với 4 nội dung thi đua trọng tâm. Đó là:

Thi đua phát triển nông nghiệp hàng hóa trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất, tạo sản phẩm sạch, an toàn gắn với phát triển kinh tế đồi rừng; nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Thực hiện hiệu quả 5 nội dung đột phá gồm: Chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị, để phát triển sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức, dịch vụ sản xuất gắn với chế biến, liên kết sản xuất; thực hiện giao đất, giao rừng, quy chủ rừng để phát triển kinh tế lâm nghiệp; đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà phát biểu tại Lễ phát động.

Thi đua đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các xã từng bước đồng bộ, hiện đại, đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn đảm bảo "rộng, thoáng, an toàn".

Thi đua xây dựng "nhà sạch - đường xanh - ngõ sáng"; tập trung thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phát triển các mô hình câu lạc bộ “nhà sạch -vườn đẹp” và cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, tạo cảnh quan môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn".

Thi đua đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng NTM và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân, tạo sự chủ động, tự giác tham gia xây dựng NTM và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Bình Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Hà tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là:

Tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa”; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

Các đại biểu và người dân tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các cơ sở, nhà máy chế biến nông sản; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, tiếp thị đối với các mặt hàng chủ lực của địa phương (quế, chè) sang thị trường các nước, như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu… để nâng cao giá trị sản phẩm.

Tiếp tục huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn; cân đối, bố trí ngân sách huyện thực hiện hỗ trợ kịp thời theo các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hiện hành.

Tham gia trồng cây đầu xuân.

Phát huy tốt vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để người dân, cộng đồng dân cư tích cực tham gia phát triển sản xuất, đóng góp, ủng hộ, đặc biệt là trong hiến đất, công sức làm đường giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng cấp xã.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận "một cửa", tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa..

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bac-ha-phat-dong-phong-trao-thi-dua-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-nam-2024-post380283.html