Ba DN về trước kế hoạch

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ngày 9-12, ba đơn vị trực thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra của năm 2008

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/248566.asp