Áp dụng tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7

  Bộ LĐ-TB&XH cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi lãnh đạo các địa phương, cơ quan công đoàn về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/7, với mức tăng thêm 6% so với lương hiện hành.

  Theo Nghị định 38/2022 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/7, để đảm bảo triển khai quy định mới, duy trì quan hệ lao động (LĐ) hài hòa, ổn định, Bộ LĐ-TB&XH cùng Tổng Liên đoàn LĐ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng LĐ triển khai mức lương mới. Lương tối thiểu là mức thấp nhất làm cơ sở để người LĐ, công đoàn và người sử dụng LĐ thỏa thuận mức lương trả cho người LĐ.

  Trường hợp người LĐ hưởng lương tuần, ngày, sản phẩm, lương khoán phải quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 38. Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng LĐ lựa chọn. Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương người sử dụng LĐ và người LĐ đã thỏa thuận.

  Người sử dụng LĐ có trách nhiệm rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng LĐ, thỏa ước LĐ tập thể… để điều chỉnh, bổ sung theo mức lương mới; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người LĐ làm thêm giờ, làm ngoài giờ, các chế độ bồi dưỡng khác.

  Trường hợp các thỏa thuận, cam kết có lợi hơn cho người LĐ so với Nghị định 38 tiếp tục thực hiện (trừ trường hợp có thỏa thuận khác), như quy định về mức lương cao hơn 7% lương tối thiểu áp dụng cho người LĐ có tay nghề cao, qua đào tạo.

  Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1/7 tới.

  Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1/7 tới.

  Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Liên đoàn LĐ cũng đề nghị các địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người LĐ, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng LĐ trong đối thoại, thương lượng tăng lương; chủ động nắm bắt tình hình quan hệ LĐ tại doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ xử lý phát sinh, vướng mắc, hạn chế tranh chấp LĐ, đình công.

  Liên đoàn LĐ các tỉnh thành hỗ trợ kịp thời công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người LĐ, đề xuất người sử dụng LĐ đối thoại, thương lượng tiền lương; Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các bên giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ LĐ tại doanh nghiệp.

  Theo Nghị định 38/2022 của Chính phủ, lương tối thiểu vùng theo tháng sẽ chính thức tăng bình quân thêm 6%, và lần đầu có lương tối thiểu giờ theo 4 vùng áp dụng từ ngày 1/7.

  Cụ thể, mức lương tối thiểu Vùng I tăng từ 4,42 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu đồng/tháng; Vùng II tăng từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3,43 triệu đồng/tháng lên 3,64 triệu đồng/tháng; Vùng IV tăng từ 3,07 triệu đồng/tháng lên 3,25 triệu đồng/tháng.

  Nghị định 38 cũng lần đầu tiên quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng, cụ thể: Vùng I là 22,5 nghìn đồng/giờ; Vùng II là 20 nghìn đồng/giờ, Vùng III là 17,5 nghìn đồng/giờ, Vùng IV là 15,6 nghìn đồng/giờ.

  Lê Hữu Việt

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ap-dung-tang-luong-toi-thieu-vung-them-6-tu-ngay-1-7-post1446943.tpo