ANZ triển khai Dịch vụ ngân hàng tận nơi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Đây là một kênh bán hàng mới đối với tất cả các sản phẩm hiện nay của ANZ, cho phép khách hàng tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh có thể được tư vấn và thực hiện giao dịch trong thời gian và địa điểm thích hợp.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/173444