Angimex lỗ 75 tỷ đồng trong năm 2022 và mất cân đối kỳ hạn 225 tỷ đồng

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM) mất cân đối kỳ hạn 225 tỷ đồng và áp lực 603,6 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu sắp đáo hạn mà không đủ nguồn vốn để thanh toán.

Trong năm 2022, Angimex ước tính doanh thu 3.606,8 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 75 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 57,59 tỷ đồng, tức giảm 132,59 tỷ đồng.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, Angimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế là lỗ 34,58 tỷ đồng. Như vậy, quý IV/2022, ước tính Angimex sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 40,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 34,5 tỷ đồng, tức giảm 74,92 tỷ đồng so với quý IV/2021.

Bước sang năm 2023, Angimex dự kiến doanh thu là 4.011 tỷ đồng, tăng 11,2% so với ước tính thực hiện trong năm 2022, và lợi nhuận trước thuế dự kiến lãi 10 tỷ đồng.

Dừng kế hoạt huy động vốn từ cổ đông

Angimex thông qua việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và đặc biệt, Công ty dừng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm 2022, Angimex thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu, trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 32% bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 68%. Như vậy, tổng tổng tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm là 130%.

Đối với kế hoạch chào bán cổ phiếu, Angimex dự kiến chào bán với tỷ lệ 1:1, tối đa 41,86 triệu cổ phiếu với giá 16.500 đồng/cổ phiếu để huy động 690,69 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty dự kiến dùng 470 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex; 100 tỷ đồng góp vốn Công ty TNHH Angimex Furious; 60,69 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 30 tỷ đồng góp vốn hợp tác đầu tư viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long; và 30 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex.

Dùng 225 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn

Angimex cho biết tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản ngắn hạn là 370 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 595 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn là 225 tỷ đồng, điều này đồng nghĩa Công ty sử dụng 225 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (kỳ hạn dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản dài hạn (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).

Angimex cho rằng việc mất cân đối dòng tiền do Công ty nhận chuyển nhượng mua đất, kho ở Đồng Tháp và Tri Tôn là 196,6 tỷ đồng; mua 19% vốn tại Công ty TNHH Angimex Furious là 32,3 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 để bù đắp thiếu hụt 225 tỷ đồng nêu trên. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan, Công ty chưa phát hành cổ phiếu như kế hoạch dự kiến dẫn tới mất cân đối 225 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sẽ thanh lý các tài sản để bổ sung vốn lưu động như nhà máy chế biến lúa gạo Đa Phước (11.597 m2), phân xưởng Thoại Sơn (7.233 m2), phân xưởng Chợ Mới (3.471,3 m2), phân xưởng Cống Vong (3,305,1 m2), phân xưởng Châu Đốc (3.239,6 m2), phân xưởng Hòa Lạc (3.205,3 m2), kho Chợ Vàm (2.295,7 m2), phân xưởng Châu Phú (2.133,4 m2), và Nhà máy chế biến lương thực Đồng Tháp (4.062,2 m2).

Như vậy, tổng diện tích 9 phân xưởng, nhà máy, kho nói trên có diện tích 40.542,6 m2, giá sổ sách là 127,2 tỷ đồng và giá bán dự kiến 240 tỷ đồng. Nếu thực hiện bán thành công, Công ty sẽ bổ sung thêm được 240 tỷ đồng vào vốn lưu động.

Xử lý tài sản đảm bảo và nguồn vốn khác để thanh toán gốc và lãi của hai lô trái phiếu với giá trị 603,6 tỷ đồng

Hiện tại, Angimex đang mất khả năng thanh toán lãi hai lô trái phiếu, mã AGMH2123001, mệnh giá 350 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn ngày 9/11/2023; mã AGMH2223001, mệnh giá 300 tỷ đồng, đã mua lại một phần, dư nợ còn lại 210 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 14/9/2023 và lãi suất 7%/năm.

Đối với trái phiếu mã AGMH2123001, Công ty dự kiến sẽ xử lý một số tài sản bảo đảm của trái phiếu để lấy tiền trả lãi và gốc với tổng số tiền là 378,9 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu mã AGMH2223001, Angimex dự kiến dùng nguồn vốn của Angimex; xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu; vay trung – dài hạn; thanh lý tài sản không dùng, các kho đang dừng hoạt động để trả tổng cộng gốc và lãi vay là 224,7 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính Công ty sẽ phải tìm kiếm nguồn tiền trả gốc và lãi của hai lô trái phiếu là 603,6 tỷ đồng.

Đồng thời, Angimex cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Tiến Thịnh vào vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 29/12/2022.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2022, ngày 30/12, cổ phiếu AGM tăng 290 đồng lên 9.590 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/angimex-lo-75-ty-dong-trong-nam-2022-va-mat-can-doi-ky-han-225-ty-dong-d181467.html