42,3% hộ kinh doanh đã được ghim tọa độ trên bản đồ số

Theo Cục Thuế Phú Yên, thời gian qua, Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế trực thuộc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên, Sở TT&TT và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế cũng tổ chức họp trực tiếp các chi cục thuế nhằm bàn các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chức năng bản đồ số hộ kinh doanh. Kết quả, đến ngày 10/4/2024, tổng số hộ kinh doanh ở Phú Yên đã được ghim tọa độ là 7.439 hộ, chiếm 42,3% tổng số hộ kinh doanh ngành Thuế quản lý. Thời gian tới, các chi cục thuế tiếp tục thực hiện ghim tọa độ trên bản đồ số hộ kinh doanh và tích cực tuyên truyền để người nộp thuế hiểu được lợi ích của chức năng này.

Được biết, chức năng bản đồ số hộ kinh doanh được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

Chức năng này giúp người nộp thuế cũng như các cơ quan, tổ chức theo dõi được mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh. Từ đó giám sát số thuế phải nộp của từng nhóm ngành nghề, từng khu vực, địa điểm kinh doanh, quy mô kinh doanh để phản hồi, có ý kiến kiến nghị về mức thuế giữa các hộ, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

VIỆT AN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/315372/42-3-ho-kinh-doanh-da-duoc-ghim-toa-do-tren-ban-do-so.html