4 ngân hàng ngoại cho Viconmin vay 58 triệu USD

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khoản vay này nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu đầu tư của của Vinacomin. Trong đó, Standard Chartered là tổ chức thu xếp và quản lý sổ chính, đại lý cho vay, đại lý tài sản bảo đảm, và đại lý thanh toán cho khoản tín dụng này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=95540