Y án tử hình kẻ giết người tình đồng tính

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Biết anh B.T.L. là người đồng tính nên Dư đã nhiều lần đến nhà riêng chơi và ngủ qua đêm với anh L. Thấy anh L. có nhiều tài sản, Dư bàn với em họ lên kế hoạch giết để cướp tài sản.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/12/106918.cand