Xung quanh vụ trao đổi điệp viên đặc biệt giữa Israel với Hezbollah

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Vụ trao đổi điệp viên lấy hài cốt binh lính giữa Israel với Hezbollah hôm 1/6 vừa qua đang được dư luận trong và ngoài khu vực quan tâm bởi nó diễn ra trong bối cảnh nhà nước Do Thái đang muốn cải thiện quan hệ với các quốc gia trong khu vực, cũng như tháo gỡ bế tắc trong việc trao đổi tù binh, đổi đất lấy hòa bình.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2008/6/66601.cand