Xung đột Israel-Hamas: Hơn 2.000 xe tải đi qua cửa khẩu biên giới Rafah; các nước G7 thúc đẩy gia hạn lệnh ngừng bắn

Ai Cập tạo điều kiện chuyển hơn 25.000 tấn viện trợ cho Gaza kể từ đầu cuộc chiến. Các Ngoại trưởng nhóm G7 ủng hộ việc gia hạn ngừng bắn tại Dải Gaza.

Một chiếc xe tải của Ai Cập đang vượt qua cửa khẩu Rafah để đưa hàng viện trợ nhân đạo đến tay người dân. (Nguồn: AP)

Một chiếc xe tải của Ai Cập đang vượt qua cửa khẩu Rafah để đưa hàng viện trợ nhân đạo đến tay người dân. (Nguồn: AP)

Ngày 28/11, người đứng đầu Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS) Diaa Rashwan tuyên bố Ai Cập đã tạo điều kiện chuyển 25.240 tấn viện trợ, bao gồm vật tư y tế, thực phẩm và nước đến Dải Gaza, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến cho đến ngày 27/11.

Ông Rashwan khẳng định, người Palestine ở Dải Gaza đã nhận được 2.812 tấn viện trợ y tế, 11.427 tấn thực phẩm, 8.583 tấn nước và 2.418 tấn vật liệu cứu trợ khác.

Ngoài ra, 1.048 tấn nhiên liệu cũng được chuyển tới khu vực này. Khoản viện trợ được chuyển bằng 2.263 xe tải đi qua cửa khẩu biên giới Rafah nối Ai Cập với Dải Gaza.

Người đứng đầu SIS khẳng định, Ai Cập nỗ lực đẩy nhanh việc chuyển hàng viện trợ vào Gaza, góp phần giảm bớt nỗi đau nhân đạo của người Palestine.

Theo điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày, 200 xe tải viện trợ nhân đạo cùng với 130.000 lít nhiên liệu được phép vào Dải Gaza mỗi ngày.

Ai Cập cũng đã tiếp nhận 566 người Palestine bị thương từ Gaza để điều trị tại bệnh viện của nước này. Bên cạnh đó, 8.691 người nước ngoài và mang hai quốc tịch, 1.256 người Ai Cập, đã được sơ tán khỏi Gaza qua cửa khẩu Rafah.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, các Ngoại trưởng của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) ủng hộ gia hạn lệnh ngừng bắn hiện nay tại Dải Gaza và những lệnh ngừng bắn trong tương lại nhằm tạo điều kiện cho việc viện trợ nhân đạo và giải phóng con tin.

(theo Reuters)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-hamas-hon-2000-xe-tai-di-qua-cua-khau-bien-gioi-rafah-cac-nuoc-g7-thuc-day-gia-han-lenh-ngung-ban-251894.html