Xuất khẩu vật liệu xây dựng sang hơn 100 quốc gia

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ là thị trường mở cho xuất khẩu và nhập khẩu với mức độ cạnh tranh cao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=67212