Xuất khẩu gia vị của Việt Nam đạt 1,5 tỉ USD

Kim ngạch xuất khẩu gia vị Việt Nam năm 2022 ước tính đạt 1,5 tỉ USD. Trong đó, châu Âu là thị trường lớn của hồ tiêu Việt Nam, chiếm đến 22%-23% thị phần.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/xuat-khau-gia-vi-cua-viet-nam-dat-1-5-ti-usd-147567.htm