Xuất khẩu cà phê có thể đạt 5 tỷ USD năm 2024

Ngay ở đầu niên vụ 2023/2024 giá cà phê nhân Việt Nam đã ở mức rất cao, khoảng 60.000 đồng/kg. Dự báo giá cà phê ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao, có thể đạt từ 4,5 đến 5 tỷ USD.

Từ nay đến giữa năm sau nếu các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục giảm lãi suất, xuất khẩu cà phê sẽ tiếp tục hưởng lợi bởi đây là lúc các nhà rang xay trên thế giới mua tích trữ nên giá cà phê khó đi xuống. Tính cả niên vụ 2023-2024 xuất khẩu cà phê có thể đạt từ 4,5 đến 5 tỷ USD nhờ giá tăng trong khi sản lượng giảm.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xuat-khau-ca-phe-co-the-dat-5-ty-usd-nam-2024-207901.htm