Xuất bản sách về giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhân dịp cả nước bước vào năm học mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn “Giáo dục - đào tạo, quốc sách hàng đầu, tương lai của dân tộc” của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130209&sub=74&top=41