Công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối 30/1, sau khi có kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...
Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chùm ảnh: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Chùm ảnh: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII

Biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII là 200 đồng chí

Biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII là 200 đồng chí

Hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội trong 3 ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Hôm nay (28-1), Đại hội XIII của Đảng thảo luận về các văn kiện Đại hội và công tác nhân sự

Hôm nay (28-1), Đại hội XIII của Đảng thảo luận về các văn kiện Đại hội và công tác nhân sự

Ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng nhận được nhiều tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế

Đại hội XIII của Đảng nhận được nhiều tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế

Sáng nay khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc

Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Trần Thanh Mẫn

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Trần Thanh Mẫn

Đại hội XIII của Đảng: Phiên trù bị bầu 17 đồng chí là Chủ tịch Đại hội

Đại hội XIII của Đảng: Phiên trù bị bầu 17 đồng chí là Chủ tịch Đại hội

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Kết quả phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kết quả phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng về Đại hội Đảng XIII

Hướng về Đại hội Đảng XIII

Trang trọng phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trang trọng phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/1

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội dự phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội dự phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng