Xbox 360 cũng sẽ có tay cầm cảm ứng giống Wii

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Microsoft đang xúc tiến dự án phát triển điều khiển cảm ứng hành vi và cả hệ thống avatar "giống Mii trên máy Wii".

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/04/3B9AE33A