Xây dựng lại quần tượng về chuyên án CM12 tại Cà Mau

    Gốc

    Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn vừa chỉ đạo Tổng cục I cùng Công an tỉnh Cà Mau tham mưu cho Bộ Công an lên phương án xây dựng lại quần tượng Chiến thắng CM12 và Phòng Trưng bày tại Hòn Đá Bạc, đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nơi đây là khu di tích lịch sử quốc gia.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/99294.cand