Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm, một trong những nhiệm...
Giới thiệu cán bộ chuẩn chất cho nhiệm kỳ mới

Giới thiệu cán bộ chuẩn chất cho nhiệm kỳ mới

TPHCM: Tiếp tục tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

TPHCM: Tiếp tục tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

Quân khu 4 xây dựng chi bộ '3 tốt, 3 không'

Mỗi năm phấn đấu điều dưỡng tập trung 4.000 người có công với cách mạng

Mỗi năm phấn đấu điều dưỡng tập trung 4.000 người có công với cách mạng

Hơn 500 đảng viên ở cơ quan, phường, xã ở TP Vinh về sinh hoạt tại cơ sở và hiệu quả bước đầu

Hơn 500 đảng viên ở cơ quan, phường, xã ở TP Vinh về sinh hoạt tại cơ sở và hiệu quả bước đầu

Đánh giá những mô hình hiệu quả để tiếp tục thực hiện

Đánh giá những mô hình hiệu quả để tiếp tục thực hiện

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Nhân sự cho đại hội Đảng các cấp đang rất cấp bách

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Nhân sự cho đại hội Đảng các cấp đang rất cấp bách

Đào tạo nhân lực gắn với yêu cầu phát triển của địa phương

Đào tạo nhân lực gắn với yêu cầu phát triển của địa phương

Tập trung chăm lo cho sự phát triển của địa phương

Tập trung chăm lo cho sự phát triển của địa phương

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công

Thọ Xuân: Tăng cường công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thọ Xuân: Tăng cường công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Võ Thị Xuân Đào tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp

Đồng chí Võ Thị Xuân Đào tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp

Giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Chú trọng chỉ đạo Đại hội Đảng tại những chi bộ còn khó khăn về cán bộ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Chú trọng chỉ đạo Đại hội Đảng tại những chi bộ còn khó khăn về cán bộ

Huyện Sóc Sơn bảo đảm hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 30-6

Huyện Sóc Sơn bảo đảm hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 30-6