Xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong công an nhân dân

Ngày 23-2, tại Hà Nội, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân.

Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân

Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân

Theo quyết định, Thanh tra Bộ Công an sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, qua đó lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của 8 người là trưởng phòng của 8 đơn vị thuộc Bộ Công an. Phạm vi xác minh là bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Thời hạn xác minh là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định xác minh (không kể ngày nghỉ). Đây là năm thứ ba, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định.

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-trong-cong-an-nhan-dan-post727910.html