Xác minh tài sản, thu nhập của 8 Trưởng phòng thuộc các đơn vị của Bộ Công an

Các cán bộ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an là 8 Trưởng phòng thuộc 8 đơn vị.

Ngày 23-2 tại Hà Nội, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân (CAND).

Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ, Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: CA

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: CA

Đây là năm thứ ba Thanh tra Bộ Công an, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định và là việc làm thường xuyên hàng năm trên cơ sở kế hoạch chung đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về công tác thanh tra năm 2024 của lực lượng CAND, ngày 30-1, Thanh tra Bộ Công an đã mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương dự, chứng kiến và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.

Từ đó, lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an là 8 Trưởng phòng thuộc 8 đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, đã thông báo đến lãnh đạo 8 đơn vị và 8 cán bộ biết để phối hợp thực hiện.

Tại Hội nghị, Tổ trưởng Tổ xác minh đã công bố toàn văn quyết định của Phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND thuộc thẩm quyền Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an.

Phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ xác minh, thành viên Tổ xác minh, quyền và nghĩa vụ của người được xác minh theo quy định; thông qua nội dung kế hoạch xác minh đã được Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an phê duyệt.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và cá nhân người được xác minh bày tỏ nhất trí với các quyết định, kế hoạch được công bố, thông qua và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an thực hiện các cuộc xác minh theo quy định.

Trung tướng Trần Đức Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CA

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Đức Tuấn đề nghị lãnh đạo 8 đơn vị có người được xác minh tài sản, thu nhập phối hợp, chỉ đạo các cán bộ đã được bốc thăm ngẫu nhiên tại đơn vị kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho Tổ xác minh để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập đảm bảo yêu cầu.

Đối với các cán bộ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 cần khẩn trương chuẩn bị tài liệu đầy đủ, rõ ràng, giấy tờ nguồn gốc tài sản, thu nhập của bản thân và giải trình cụ thể biến động tài sản giữa hai kỳ kê khai (nếu có).

Trung tướng Trần Đức Tuấn cũng yêu cầu Tổ xác minh thực hiện các bước xác minh tài sản, thu nhập một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm, đúng quy định, qua đó đánh giá việc thực hiện đúng các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND...

P.HÙNG-M.ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-8-truong-phong-thuoc-cac-don-vi-cua-bo-cong-an-post777357.html