Xã Điện Quan (huyện Bảo Yên) có 4 thôn được hưởng lợi từ Dự án 8

Nhằm thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, UBND xã Điện Quan (huyện Bảo Yên) đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã tổ chức ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại 4 bản trên địa bàn xã.

Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập tại 5 bản, gồm: Bản 1, 4, 5 và bản Khao với 40 thành viên tham gia. Đây là các bản có phần lớn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số và đang chiếm đa số hộ nghèo của xã.

 Thành lập Tổ truyền thông cộng đồng ở Bản Khao.

Thành lập Tổ truyền thông cộng đồng ở Bản Khao.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Phụ nữ xã Điện Quan đã tổ chức 1 buổi tuyên truyền về xóa định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại xã với gần 100 người là các hội viên, phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

Chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến về giới thu hút đông đảo người dân tham dự.

Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn với mục đích tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất và cuộc sống. Qua đó, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xa-dien-quan-huyen-bao-yen-co-4-thon-duoc-huong-loi-tu-du-an-8-post372417.html