WordToolsVN 5.0 Bộ công cụ đa tính năng cần thiết cho MS WORD.

    Gốc

    XHTTOnline: Dưới dạng một Add-In cho MS WORD, WORDToolsVN 5.0 thật sự là một công cụ hữu ích cho người dùng văn phòng, nhất là đối với người làm công việc giảng dạy và tính toán. Tải tiện ích này miễn phí với dung lượng 1.3MB

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=12773