WHO cảnh báo cấp độ 4 đối với cúm lợn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT-Sáng nay, Tổ chức Y tế thế giới WHO đã nâng cấp độ cảnh báo đối với dịch cúm lợn từ cấp ba lên cấp bốn, chỉ còn hai bước nữa là thành cấp độ đại dịch.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146390&sub=82&top=45