Website của Symantec “dính” lỗi SQL?

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Một tin tặc cho biết đã phát hiện lỗ hổng SQL Injection trên website của Symantec nhưng Symantec lại cho rằng, đó không phải là vấn đề bảo mật.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13072&chnlid=20&t=pcolarticle