Vuốt gốm

Trải nghiệm làm gốm bắt đầu từ công đoạn nhào nặn và tạo hình đất sét trên bàn xoay. Sau đó, tác phẩm sẽ được đem đi sấy khô. Cuối cùng, du khách sẽ tiến hành trang trí sản phẩm theo sự sáng tạo của mình và nhờ các cô chú nghệ nhân hoàn thành công đoạn cuối cùng như nung và tráng men bóng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vuot-gom-191026.htm