Vốn FDI: Số lượng phải đi cùng chất lượng

    Theo số liệu FDI mới công bố từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/11/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 25,1 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù, số dự án cấp mới tăng, nhưng để có được các dự án FDI có chất lượng hay tìm kiếm được các nhà đầu tư, kinh doanh có trách nhiệm; giảm thiểu các rủi ro về kinh tế - xã hội và môi trường do các dự án đầu tư nước ngoài kém chất lượng gây ra vẫn là vấn đề cần tìm hướng giải quyết.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/von-fdi-so-luong-phai-di-cung-chat-luong-95785.htm