Với đàn ông, lãng mạn là...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với đa số nam giới, chuyện chia sẻ khó khăn, vất vả với phụ nữ là bản năng tự nhiên. Chính vì thế, lãng mạn đối với họ là: tự nguyện, không “có qua có lại” một cách ép buộc. Trong mắt họ, lãng mạn có nghĩa là trao tặng, không so tính thiệt hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=86431