Vờ tặng nhà tình thương để chiếm đất của dân nghèo

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Ông trưởng ấp bỗng dưng “tốt bụng” xây dựng 3 căn nhà tình thương cho dân nghèo trên phần đất của người khác. Sau khi di dời người dân sống trong căn nhà rách nát đến nhà mới, ông trưởng ấp lập tức chiếm đất...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2007/12/mlnews.2007-12-21.8832107613