Vở Opera đặc biệt "Giấc mơ và Hiện thực"

    Gốc

    Hanoinet - Công chúng Việt Nam sắp có cơ hội thưởng thức một vở Opera đặc biệt được các bloggers Việt góp sức xây dựng kịch bản – vở Blog Opera mang tên Giấc mơ và Hiện thực.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=76791