Vợ - Chồng - Thế đấy

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau khi ăn nhiều và uống ít, bởi vì toàn những thằng hiền lành, đi nhậu mà toàn uống trà đá, thực ra cũng có tí bia thôi, đi cafe' mà toàn gọi sinh tố.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=88533