VN-Pháp tăng cường hợp tác khoa học công nghệ

    Báo VTC News
    Gốc

    Từ ngày 5/4 đến ngày 8/4, đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244246/Default.aspx