VKSND thị xã Đông Triều: Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự

VKSND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) vừa tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 21/21 xã, phường trên địa bàn thị xã từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/7/2023.

 Phó Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, có 16 cuộc trực tiếp kiểm sát có sự phối hợp với Ban Pháp chế HĐND thị xã Đông Triều.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Đông Triều thông báo nội dung, chương trình làm việc, giới thiệu thành phần Đoàn và công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự năm 2023 và phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2022 của Viện kiểm sát tại các UBND xã, phường.

Sau khi nghe đại diện UBND các xã, phường báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng động và việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát trong năm 2022, đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ của người được hưởng án treo, hồ sơ hoãn thi hành án, hồ sơ cải tạo không giam giữ… kiểm tra sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

Qua công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn thị xã Đông Triều đã cơ bản đi vào nề nếp. Một số Ủy ban nhân dân xã, phường trong năm 2023 đã thực hiện tốt, có những cách làm mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng như UBND phường Mạo Khê, phường Xuân Sơn, phường Hoàng Quế và xã Tân Việt.

Đối với các kiến nghị của Viện kiểm sát ban hành trong năm 2022, UBND các xã, phường đã họp, triển khai để làm rõ nguyên nhân xảy ra các tồn tại, thiếu sót, đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục và có văn bản tiếp thu gửi Viện kiểm sát.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, một số UBND xã, phường còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc kiểm kê, điểm danh và kiểm diện không được thực hiện vào 5 ngày đầu của tháng đầu tiên của quý; Quyết định phân công cán bộ quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng khi ban hành còn áp dụng sai điều luật; Công tác phối hợp giữa UBND một số xã, phường với cơ quan, doanh nghiệp nơi người được hưởng án treo đang công tác, làm việc chưa được thực hiện theo đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 86 Luật Thi hành án hình sự; Việc nhận xét và phân loại hàng tháng về quá trình chấp hành án hình sự tại cộng đồng còn chung chung, chưa cụ thể, cá biệt có người được hưởng án treo phân loại tháng không đúng với quy định; Một số biên bản làm việc không ghi đầy đủ thành phần tham gia; Các bản tự nhận xét/Báo cáo việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người được hưởng án treo không ghi nội dung vào các mục “Thời gian đã chấp hành”, “Đã được rút ngắn, giảm”, “Thời gian chấp hành còn lại”, tuy nhiên, cán bộ được phân công quản lý, giám sát và giáo dục người được hưởng án treo vẫn ký xác nhận…

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với những thiếu sót, vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp chỉ ra và hướng dẫn cho Công an, UBND các xã, phường về những quy định của pháp luật thi hành án hình sự, từ đó nắm chắc và thực hiện đúng.

Kết thúc các buổi trực tiếp kiểm sát, VKSND thị xã Đông Triều đã ban hành 21 kiến nghị (trong Kết luận kiểm sát trực tiếp), yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra.

Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị quyết số 96 của Quốc hội đặt ra cho công tác này.

Xuân Trường

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-thi-xa-dong-trieu-truc-tiep-kiem-sat-viec-thi-hanh-an-hinh-su-143803.html