VKSND huyện Vũ Quang trực tiếp kiểm sát Cơ quan CSĐT Công an huyện

  Báo Bảo Vệ Pháp Luật
  459 liên quanGốcHà Tĩnh

  Qua kiểm sát, VKSND huyện Vũ Quang đánh giá cao những kết quả mà Cơ quan CSĐT đạt được, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại.

  Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, VKSND huyện Vũ Quang vừa hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang.

  Qua kiểm sát nhận thấy: Quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang cơ bản đã thực hiện đúng các trình tự, thủ tục theo quy định. Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện đã thường xuyên chỉ đạo công tác quản lý việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các yêu cầu của Viện kiểm sát trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

   VKSND huyện Vũ Quang chủ trì ban hành kết luận kiểm sát.

  VKSND huyện Vũ Quang chủ trì ban hành kết luận kiểm sát.

  Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm, tồn tại như: Gửi chậm các quyết định tố tụng cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 3 Điều 205, khoản 3 Điều 215 BLTTHS; một số biên bản ghi lời khai phản ánh sai tư cách tham gia tố tụng; việc thực hiện chế độ báo cáo chưa đúng thời hạn quy định,…

  Kết luận tại buổi tọa đàm, VKSND huyện Vũ Quang đánh giá cao những kết quả mà Cơ quan CSĐT đạt được, đề nghị tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đại diện Lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang và các đồng chí Điều tra viên, cán bộ điều tra có một số ý kiến giải trình về một số tồn tại, hạn chế mà Viện kiểm sát đã nêu ra, các ý kiến đều đồng tình và thống nhất cao đối với kết luận của Viện kiểm sát, đồng thời tiếp thu, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục không để xảy ra các vi phạm tương tự trong thời gian tới.

  P.V

  Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-huyen-vu-quang-truc-tiep-kiem-sat-co-quan-csdt-cong-an-huyen-129141.html