VKSND huyện Đắk Glong trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ công an huyện

Qua công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số vi phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông).

Thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị và chương trình phối hợp hoạt động năm 2023, mới đây, VKSND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã cùng với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam quý III/2023 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Glong.

 Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong đã công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong đã công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

Tại các cuộc trực tiếp kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong Trần Việt Hùng đã công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát và đề ra phương pháp, các bước làm việc. Các quyết định, kế hoạch và quy trình kiểm sát đều thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Theo đó, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận và thực hiện chế độ quản lý, trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kiểm sát tại buồng tạm giữ, tạm giam và những nơi khác có liên quan; làm việc với cán bộ Nhà tạm giữ; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về việc giam giữ…

Qua các cuộc trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát ghi nhận Nhà tạm giữ đã lập hồ sơ để theo dõi, quản lý. Đồng thời đã mở đầy đủ các sổ sách có liên quan để theo dõi, quản lý theo đúng quy định.

Qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số vi phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

Bên cạnh đó, Nhà tạm giữ đã thực hiện nghiêm túc các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, ở, sinh hoạt, cho mượn, cấp phát tư trang thăm gặp, nhận quà, khám chữa bệnh đều được thực hiện đúng quy định. Do vậy, trong thời gian vừa qua, tại Nhà tạm giữ không có người bị tạm giữ, tạm giam nào vi phạm kỷ luật, phạm tội mới hay trốn khỏi Nhà tạm giữ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Glong vẫn còn để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, cơ sở hạ tầng của Nhà tạm giữ đã xây dựng lâu nên một số phòng giam, giữ đã bị xuống cấp, ẩm thấp, hệ thống vệ sinh bị tràn nước gây hôi thối không đảm điều kiện giam giữ.

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm sát còn chỉ ra một số vi phạm như việc cập nhật không đầy đủ các cột mục, một số văn bản ghi thiếu, ghi sai một số nội dung nhưng Nhà tạm giữ chưa phát hiện khắc phục sửa chữa…

Sau các buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ nêu ra được những ưu điểm, hạn chế đồng thời cũng hướng dẫn cho các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam khắc phục sửa chữa.

Tiếp thu những nhận xét, đánh giá của Đoàn, lãnh đạo Nhà tạm hứa sẽ chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, tồn tại để đưa công tác tạm giữ, tạm giam tại đơn vị ngày càng tốt hơn./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-dak-glong-truc-tiep-kiem-sat-tai-nha-tam-giu-cong-an-huyen-145209.html