Việt Nam là một trong những thị trường nhập nhiều vàng nhất thế giới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Một số NHTM và DN vàng bạc sẽ tới đây sẽ được nhập thêm tổng cộng 3,5 tấn vàng nguyên liệu cho thị trường trong nước. Hiện Việt Nam là một trong những thị trường nhập nhiều vàng nhất thế giới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=57712