Việt Nam kiên định thực hiện chính sách 'một Trung Quốc'

Ngày 20/5, trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam kiên định thực hiện chính sách 'một Trung Quốc'...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện chính sách “một Trung Quốc” công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện chính sách “một Trung Quốc” công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ngày 20/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết về chính sách “một Trung Quốc” của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Trên cơ sở kiên định thực hiện chính sách “một Trung Quốc” công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian, phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục…, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan.

Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cho rằng duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-kien-dinh-thuc-hien-chinh-sach-mot-trung-quoc-272003.html