Việt Nam được ghi danh thêm 2 Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương

Hai công trình vừa được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới (MOW) khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO thông qua, trở thành Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm: Bia Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943).

Một bia Ma Nhai ở núi Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Văn Chương

Một bia Ma Nhai ở núi Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Văn Chương

Sự kiện trên được công bố vào lúc 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 26/11, tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) diễn ra tại Hàn Quốc.

Bia Ma Nhai ở Việt Nam là là loại bia khắc trên vách núi, trong hang động. Tại miền Tây tỉnh Nghệ An có bia Ma Nhai Kỳ Công Bi Văn để nhắc nhở hậu thế trăm năm nhớ đến chiến công của Thượng hoàng Trần Minh Tông và Tể tướng Lê Trung Ngạn.

Tại núi Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng có 90 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm được chạm khắc trên đá tại 5 hang động, nội dung nhắc đến lịch sử phát triển của xứ Đàng trong, giao thoa về văn hóa, xã hội giữa các quốc gia Nhật Bản-Trung Hoa-Việt Nam từ thế kỷ thứ XVII đến thế kỷ thứ XIX.

Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943). Ảnh: Văn Chương

Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943) là bộ sưu tập độc bản được viết bằng tay gồm 26 sắc phong gốc do các vua Triều Lê, Nguyễn ban tặng, 19 tờ văn bằng và 3 bức trướng bằng lụa viết bằng chữ Hán và chữ Nôm từ năm 1689 đến năm 1943. Đây là tư liệu quý hiếm về văn hóa và giáo dục của một làng quê ở miền Trung Việt Nam, giúp các nhà nghiên cứu làm rõ mối quan hệ xã hội, lịch sử phát triển của làng thời xưa, giai đoạn từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX.

Chương trình Ký ức thế giới (MOW) được xây dựng trên quan điểm di sản tài liệu thuộc về nhân loại, nên mọi người phải có trách nhiệm bảo quản, tạo điều kiện cho việc tiếp cận các di sản đó; đồng thời bảo tồn các di sản tài liệu của thế giới bằng các kỹ thuật phù hợp; nâng cao nhận thức về sự tồn tại và tầm quan trọng của di sản tài liệu trên toàn thế giới.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/viet-nam-duoc-ghi-danh-them-2-di-san-tu-lieu-chau-a-thai-binh-duong-post456662.html