Việc kỷ luật của Đảng lấy "xây" là chính

    Báo VietnamNet
    Gốc

    8/1, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2007.

    Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/763143/