Video hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký tạm trú trực tuyến

    Công An TP.HCM
    397 liên quanGốc

    Công an TPHCM đang tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó có nộp hồ sơ đăng ký tạm trú trực tuyến.

    Nguồn CA TP.HCM: http://video.congan.com.vn/video-doi-song/clip-huong-dan-nop-ho-so-dang-ky-tam-tru-truc-tuyen_131025.html?utm_source=/&utm_medium=articletop&utm_campaign=video