VIB Bank triển khai hệ thống công nghệ của Oracle

    4 đăng lạiGốc

    Ngày 18/9, Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) công bố triển khai thành công hệ thống kiến trúc công nghệ hàng đầu của Oracle...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=a3ecbec370dd37&page=category