Venezuela: “Cách mạng năng lượng” giúp tiết kiệm hơn 1 tỷ USD

    Gốc

    Chính phủ Venezuela vừa hoàn thành giai đoạn 2 chương trình “Cách mạng năng lượng”, thay thế 15,3 triệu bóng đèn thường bằng loại bóng tiết kiệm điện tại các công sở, trường học, bệnh viện và cơ sở thương mại.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/126500