Về xã "Hàn Quốc"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Nguyễn Tiến Hải, cán bộ văn hóa xã, nhẩm tính: "Mỗi tháng số tiền mà số người đi LĐ gửi về nhà cũng phải lên tới gần 2 tỉ đồng".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=95707