Vay tiêu dùng: Lãi suất mềm có thật mềm?

    1 đăng lạiGốc

    Có thể bạn sẽ phải trả một mức lãi suất rất cao khi vay tiêu dùng vì ngân hàng đã đưa ra cách tính toán lãi hoàn toàn khác...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=15c7a1b6b2cbfd&page=category