Vắt kiệt sức cho xuất khẩu

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    5,5 tỉ USD cho mỗi tháng còn lại là con số mà cả nước phải đạt được để hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 65 tỉ USD của cả năm 2008.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200842/20081015225037.aspx