Vấn đề của ngành thép

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong thời gian gần đây, ngành thép liên tục kêu cứu, nào là doanh nghiệp (DN) sản xuất phôi thép ngừng hoạt động vì không bán được, nào là DN cán thép cũng phải sản xuất cầm chừng vì càng làm, càng lỗ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=112130