Vẫn bất đồng về chia sẻ trách nhiệm ngăn chặn biến đổi khí hậu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 14 (COP-14) với sự có mặt của các đại biểu từ 186 trên tổng số 192 nước thành viên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đang diễn ra tại TP Pô-dơ-nan, Ba Lan đã đi được một nửa chặng đường.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136551&sub=82&top=45